Ľahká strešná krytina

kjg, maslen, plannja

 

Ľahká strešná krytina UNI 1 a UNI 2

Účel a spôsob použitia strešnej krytiny UNI1 a UNI2

Strešná škridlová krytina UNI1 a UNI2 je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 14° s priečnym spojom, alebo pre strechy s min. sklonom 12° bez priečnych spojov s osovou vzdialenosťou latovania 350 mm alebo 400 mm podľa použitého typu modulu škridly. Minimálna dĺžka je 475 mm (pre modul 350) a 525 mm (pre modul 400). Maximálna dĺžka je 6500 mm (pre modul 350 aj 400). Výrobok sa môže zabudovať len na základe statického posúdenia únosnosti pre predpokladané zaťaženie. Životnosť výrobku závisí od prostredia v ktorom je zabudovaný a od použitých povrchových úprav. Požadovanú životnosť na zamýšľané použitie možno dosiahnuť použitím adekvátnych povrchových úprav. Strešná škridlová krytina UNI1 a UNI2 sa vyrába tvarovaním za studena z oceľového alebo hliníkového plechu do tvaru vlnitého profilu s priečnymi prelismi. Výrobný proces je zautomatizovaný a preto môžeme vyrábať objednanú krytinu na požadovanú dĺžku (viď. tabuľka).

Zloženie pozinkovaného farbeného plechu od firmy 

Oceľový plech obojstranne žiarovo zinkovaný, podľa STN EN 10169-1 (Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným vrstveným organickým povlakom. Časť 1: Všeobecné informácie (definície, materiály, tolerancie, skúšobné metódy), hrúbka 0,50 mm, 0,55 mm a 0,60 mm, podľa STN EN 10327 (Kontinuálne žiarovo pokovované pásy a plechy z nízkouhlíkovej ocele na tvárnenie za studena. Technické dodacie predpisy).

Farebná škála strešných krytín UNI1 a UNI2

Základné farebné odtiene: MYRIALAC®, MYRIAMATT®

 

testa di moro
RAL 8028
oceľovo červená
RAL 3009
modro šedá
RAL 7016
medeno hnedá
RAL 8004

 

Odtiene na požiadanie

 

machovo zelená
RAL 6005
šedo biela
RAL 9002
bielo hliníková
RAL 9006
prachovo šedá
RAL 7037
biela
RAL 9010
intenzívna čierna
RAL 9005
modrá tmavá
RAL 5010
metalická medenná
RAL EXTRA
tmavo hnedá
RAL 8017
hnedo červená
RAL 3011
POZINK
natur