6 najčastejších chýb šikmých striech, ktoré negatívne ovplyvnia ich funkčnosť a životnosť

Pri realizácii šikmých striech sa môžu vyskytnúť mnohé chyby, ktoré majú následne zásadný vplyv na funkčnosť a životnosť strechy.

1 Nepoužitie strešnej fólie

K najčastejším chybám, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri realizácii strechy, patrí vynechanie strešnej fólie. Jej úlohou je chrániť podstrešný priestor a ďalšie vrstvy pred prenikaním zrážok, vlhkosti či prachu. Ide o špeciálne fólie, ktoré sú vodotesné, ale aj paropriepustné, takže zároveň dovoľujú odvetranie vlhkosti zo strešnej konštrukcie.

Pokiaľ fóliu vynecháte, vlhkosť môže znížiť účinnosť tepelnej izolácie a poškodiť strešnú konštrukciu. Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, treba si vybrať vhodnú strešnú fóliu. Jej výber závisí od bezpečného sklonu, spôsobu využitia podkrovia, konštrukčnej náročnosti strechy či miestnych klimatických podmienok, preto sa pred jej kúpou poraďte s výrobcom či realizátorom.

Strešná fólia na konštrukcii strechy Zdroj: Wienerberger

Michal Dobrovodský, produktový manažér pre značku Tondach, odporúča na zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presahov použiť fólie s integrovanou samolepiacou páskou. Ich montáž je jednoduchá a bezpečná.

2 Chýbajúce odvetrávacie prvky

Ak nie je zabezpečený vetrací systém, zostáva strešný plášť a konštrukcia vlhká, a tak sú ohrozené všetky prvky konštrukcie strechy (krokvy, kontralaty, laty, krytina), čím sa môže narušiť funkčnosť strešného plášťa a skrátiť jeho životnosť.

Aby sa v strešnej konštrukcii nedržala vlhkosť, musí byť správne odvetraná – pri realizácii treba preto dodržať stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste. Najčastejšie sa zanedbáva prevetrávanie strešného plášťa v hrebeni a osadenie vetracích prvkov pod hrebeňom.

Na zabezpečenie správneho odvetrania strechy ponúkame niekoľko doplnkových výrobkov. Perforovaný ochranný pás proti vtákom a hmyzu (z plastu alebo hliníka) sa používa na prekrytie privádzacieho vetracieho otvoru v spodnej časti vzduchovej medzery pri odkvape. Pri hrebeni sa vzduch odvetráva buď vetracími škridlami, alebo vetracími pásmi pod hrebenáčmi.Tie chránia detail hrebeňa pred vniknutím vody pod strešnú krytinu. Veľmi dobrou voľbou je vetrací pás Tondach Extreme, ktorý je vyrobený z kvalitného profilovaného hliníka. Lepiaca vrstva WCS zaisťuje priľnavosť k podkladu už do 30 minút, a to až do -5 °C,“ približuje Michal Dobrovodský.

Strecha s vetracími škridlami Zdroj: Wienerberger

3 Nedostatočné prichytenie krytiny

Pri realizácii strechy treba dbať na správne prichytenie strešnej krytiny, a to najmä pre zaťaženie vetrom. Treba použiť na to určené príchytky (klince, skrutky či viazací drôt odolné proti korózii, alebo výrobcom určené príchytky).

Potrebný počet príchytiek konzultujte so svojím projektantom a stavebným dozorom. Pri kladení krytiny platia technické pravidlá výrobcu, ktoré predpisujú minimálne zabezpečenie krytiny podľa sklonu strechy:

– pod 45° sa škridly kladú voľne na laty (tam, kde možno očakávať zvýšené účinky vetra, sa škridly prichytávajú aj pri nižších sklonoch);
– pri sklone 45 až 60° treba prichytiť každú tretiu škridlu;
– pri sklone 60 až 75° treba prichytiť každú škridlu;
– pri sklone 75° a viac treba prichytiť každú škridlu (bočnou príchytkou a skrutkou v hlavovej časti škridly).

Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte a odkvapovej hrane. Rezané časti škridiel sa prichytávajú viazacím drôtom s priemerom min. 1 mm.

4 Nedodržanie krycej šírky krytiny

Podľa slov Rastislava Bosáka, produktového manažéra KM Beta,
spol. s r. o., je jednou z ďalších častých chýb nedodržanie strednej krycej šírky krytiny, čo má za následok nekvalitné uloženie, ktoré spôsobuje vyskakovanie krytiny zo zámkov, praskanie a odlamovanie rohov. Takéto poškodenie krytiny môže spôsobiť zatekanie vody do strešného plášťa a jeho celkovú degradáciu.

Ďalšou chybou môže byť napr. nesprávna realizácia hrebeňa a nárožia, pri ktorej sa nedodrží správna vzdialenosť prvej laty od hrebeňa. Následne hrebenáče neprekrývajú základné škridly, čo opäť spôsobuje zatekanie do strešnej konštrukcie a jej znehodnotenie.

Strešná škridla s držiakom na anténu Zdroj: Wienerberger

5 Lacné doplnkové príslušenstvo

Ľudia chcú často ušetriť, preto si kúpia kvalitnú krytinu, ale uprednostnia lacnejšie doplnkové príslušenstvo od iného výrobcu. Aby ste si zabezpečili bezproblémové fungovanie strechy počas celej živnosti, treba použiť systémové príslušenstvo.

To je dôležité najmä pri zabezpečení rizikových miest, akými sú prestupy pre kanalizačné potrubie, anténu či držiaky na solárne a fotovoltické panely. „Praktickou a rýchlou alternatívou ku klampiarskym prvkom je Koraflex Plus. Tesniaci pás spoľahlivo nahradí oplechovanie okolo zvislých konštrukcií (stien, komínov, vikierov a pod.). Pás je ľahko tvarovateľný a zároveň veľmi odolný,“ odporúča Michal Dobrovodský.

6 Nepoužitie protisnehového systému

Pri šikmých strechách je potrebné navrhnúť vhodný spôsob zachytávania snehu (druh a umiestnenie snehových zachytávačov). Pri návrhu protisnehových zábran rozhoduje sklon strechy, zaťaženie snehom a miestne podmienky. Dôležité je, aby protisnehový systém nebol navrhnutý len v oblasti odkvapu, ale celoplošne v rámci celej strechy.

Protisnehové zábrany na streche Zdroj: Wienerberger

Text: Andrea Poláková, odborná spolupráca: Michal Dobrovodský, produktový manažér pre značku Tondach, a Rastislav Bosák, produktový manažér KM Beta, spol. s r. o.
Foto: archív firiem, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Dom a byt 02/2022

zdroj:https://doma.cas.sk/stavba/6-najcastejsich-chyb-sikmych-striech-ktore-negativne-ovplyvnia-funkcnost-a-zivotnost-strechy/

Môže sa Vám ešte páčiť...