Čistenie žlabov, plochých striech

čistenie
Čistenie : (mechanické,tlakovou vodou,vysávanie,umývanie)

  • čistenie žlabov a zvodov od lístia, ladu a iných nečistôt
  • impregnácia striech
  • čistenie konštrukcií alebo vysávanie
  • čistenie striech od holubačieho trusu, stavebného odpadu
  • odstraňovanie snehu a námrazy
  • čistenie, vypratávanie a desinfekcia povalových priestorov

služby pre správcovské spoločnosti

údržba plochej strechy

údržba striech Bratislava

Údržba plochej strechy

  • Životnosť strešnej konštrukcie a hydroizolačných materiálov sa odvíja od kvalitného prevedenia detailov a pravidelnej údržby. Predpísanými kontrolami predídeme rizikám so zatekaním, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu užívania.
  • Kontrola plochej strechy by mala prebiehať aspoň raz ročne a to práve na konci jesene, čiže pred zimou po opadaní lístia zo stromov, ale mimoriadne aj po silnom vetre, krupobití a prívalovom daždi.
  • Pokiaľ je strecha silne zanesená nečistotami, je možné ju umyť tlakovou vodou, ale pozor, až potom, čo nečistoty pozbierame. Do zvodov by sa mali dostať spolu s vodou už len menšie nečistoty, ktorými nebudú zvody upchaté.
  • Ak sa chcete dozvedieť viac informácii volajte, píšte