služby pre správcovske spoločnosti služby pre správcovske spoločnosti

MK KLAMPIARSTVO

Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Výškové práce v Bratislave a okolí
Opravy a rekonštrukcie striech, montáž klampiarskych prvkov ( záveterne lišty, rímsy, atiky, okapnice, oplechovania komína, bočné lemovanie, parapety a úžlabia ) a odkvapových systémov
☎ 0908 768 645 ☎ 0908 700 185

ísť na hlavnú stránku

Služby pre správcovské spoločnosti

Servis pre správcov budov

Poskytujeme širokú škálu služieb pre správcov budov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ( SVB) , správcovské firmy a pod.

SVB

 • bezplatný servis a poradenstvo
 • Opravy a rekonštrukcie striech a fasád
 • Klampiarske práce, nátery
 • Maľovanie chodieb, spoločných priestorov a bytov a i.
 • Nadstavby a podkrovia
Správcovské firmy

 • Uľahčíme a odbremeníme vás od vybavovania
 • Priama komunikácia s SVB a spravovanými objektmi
 • Bezplatný servis a poradenstvo
 • Obhliadky objektov za Vás
 • Cenové ponuky a kalkulácie
 • Strechy, fasády, mur. práce, nadstavby a podkrovia
 • Výhodné množstvové zľavy a bonusy

Správa firemných, obecných a štátnych budov

 • bezplatný servis a poradenstvo
 • rekonštrukcie striech a fasád
 • opravy zatekania
 • maľovanie priestorov a kancelárií

Je len samozrejmé že počas celej realizácie neustále kontrolujeme kvalitu prác a dodávok.

Zabezpečujeme vybavovanie formalít na úradoch ( ohlásenie stav. úprav, stav. povolenie, projektovú dokumentáciu, zabratie verej. priestranstva a pod.) , statický posudok pred vykonaním búracích prác, odvoz odpadu, upratovanie priestorov po vykonaní prác a pod.