údržba striech Bratislava

MK KLAMPIARSTVO

Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Výškové práce v Bratislave a okolí
Opravy a rekonštrukcie striech, montáž klampiarskych prvkov ( záveterne lišty, rímsy, atiky, okapnice, oplechovania komína, bočné lemovanie, parapety a úžlabia ) a odkvapových systémov
☎ 0908 768 645 ☎ 0908 700 185

ísť na hlavnú stránku

údržba striech Bratislava

Pravidelná kontrola a udržba vašej strechy

Aj nová strecha potrebuje údržbu aby dlho zostala ako nová.
Pravidelným čistením zabránite jej znehodnoteniu. Množstvo nečistôt, lístia, vtáčieho trusu a popolčeka ohrozuje funkčnosť a kvalitu Vašej strechy.

Vzhľadom na jej hodnotu, v priemere niekoľko tisíc eur, je cena za údržbu, ktorá predstavuje najlepší spôsob ako predísť upchatiu strešného zvodu, praskaním krytiny, hrdzaveniu plechu či zatekaniu, zanedbateľná.
Porovnajte si napríklad, koľko Vás ročne stojí údržba automobilu a koľko strechy ?
Údržba a servis pozostáva z:

 • čistenia šikmých aj plochých striech
 • čistenia vpustí dážďovej vody od lístia, špiny a iných nečistôt
 • odvozu odpadu zo strechy
 • odstraňovania machu, vtáčieho trusu
 • odstraňovanie snehu a námrazy
 • natierania plechových častí
 • čistenia odkvapových žľabov a zvodov
 • kontroly konštrukcie krovu (pleseň, škodcovia)
 • kontroly a opravy poškodenej krytiny a ostatných miest na streche
Ako taká údržba vyzerá
 1. na základe Vašej objednávky vypracujeme harmonogram údržby a prác
 2. vzájomnou dohodou sa stanoví paušálny ročný poplatok
 3. v pravidelných intervaloch skontrolujeme celú Vašu strechu podľa harmonogramu
 4. prípadné poruchy strechy Vám ihneď nahlásime a navrhneme optimálny spôsob opravy a financovania
 5. včas odstránime zistené závady a tým predídeme mnohým problémom

Táto ponuka je adresovaná hlavne majiteľom domov, spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovským firmám.
Špeciálna ponuka pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské firmy

 1. Poskytneme Vám individuálne cenové podmienky a provízie, pri údržbe vyššieho počtu striech alebo väčších strechách.
 2. Na Vami spravované strechy poskytneme (po podpísaní rámcovej zmluvy) zadarmo obhliadky, zameranie, výpočet technických parametrov strechy, vypracovanie cenovej kalkulácie a nákladov na rekonštrukciu
 3. Poskytneme Vám 5% zľavu na všetky dodávky a práce, aj pri generálnych opravách !!
https://facebook.com/klampiarstvo.info