Izolatérske práce

izolatérske práce
Hydroizolačné práce striech , terás a balkónov. Najdôležitejšou vlastnosťou plochej aj šikmej strechy je vodotesnosť. Preto sa nesmie podceniť hydroizolačná vrstva. Základné typy hydroizolácií sú: asfaltové pásy, PVC fólie a stierky (tekuté fólie).Ploché strechy izolujeme pomocou PVC fóliou alebo modifikovaného pásu.
Izolácia asfaltovými pásmi alebo hydroizolačnou stierkou. Vykonávame aj zateplenie striech polystyrénom plochým, alebo spádovaným. V prípade odstránenia starých asfaltových pásov zaistíme ekologickú likvidáciu.

fb