Parapety

 

Radi vám vyrobíme a namontujeme parapety či už na váš rodinný dom alebo bytový dom .

Medené, Hliníkové alebo lakoplastové

parapet devin parapet devin2
parapet devin3 parapet devin4

Pre montáž vonkajších okenných parapetov je nevyhnutné dodržať stavebnú pripravenosť, ktorá predpokladá pevný, súdržný a rovný povrch podkladu, na ktorý budeme montovať.

Rovný a pevný podklad musí byť 25-30 mm pod vrchnou hranou okenného rámu, do ktorého zasúvame parapet.

Aký by mal byť minimálny presah vonkajšej parapety cez líc fasády?

Ležatá krycia plocha, teda aj parapet okna, sa nad zvislým povrchom stavebnej konštrukcie ukončuje odkapnicou. Vzdialenosť okraja ležatej krycej plochy od povrchu zvislej konštrukcie sa podľa normy ČSN 73 3610.Navrhovanie klampiarskych konštrukcií odporúča najmenej 30 mm. U fasád sa odporúča zvolenú vzdialenosť dodržať pri všetkých odkapníc v rámci jednej plochy fasády.

Pri návrhu presahu je spravidla potrebné zohľadniť povrchovú úpravu zvislej konštrukcie, šírku odvodňovanej plochy plechu, výšku objektu, miestne klimatické podmienky, množstvo pritekajúcej vody z nadväzujúcich konštrukcií a orientáciu konštrukcie ku svetovým stranám.

Montáž vonkajších parapetov Zameranie vonkajších parapetov