Predaj a montáž odkvapových systémov

Naším dlhoročným preferovaným dodávateľom odkvapových systémov
je slovenská spoločnosť KJG a.s., ktorá poskytuje kompletný systém odvodnenia strechy.

Systém pre odvod dažďovej vody završuje strechu ako funkčný celok. Vopred vyrobené časti majú presné rozmery, sú pevné a ich montáž vám zabezpečíme v krátkom čase s odbornou zdatnosťou.

okapni-system-nakres

Komponenty:

  • Žľaby

Ponúkame riešenia na každú strechu. U nás nájdete vhodný rozmer žľabov a rúr pre najoptimálnejšiu dimenzovanie odvodnenie vyplývajúce z plochy a sklonu strechy.

  • Kotlíky

Kotlíky slúži na spojenie žľabov a zvodov. Je to miesto, kde stekajúca voda zo strechy prechádza zo žľabu do zvodu. Je dôležité ešte pred kúpou dobre naplánovať.

  • Háky

Háky sú dôležitou súčasťou odkvapového systému. Nesú najväčšiu váhu a to nielen klampiarskych výrobkov samotných, ale aj vody v nej pretekajúcej.

  • Objímky

Každý zvod je potreba k stene spoľahlivým spôsobom ukotviť. K tomuto účelu slúži objímky, ktoré nielen pridŕžajú zvodovej rúry pri stene, ale súčasne zaisťujú…

  • Rohy

Rohy môžeme podľa prevedenia rozdeliť na dve veľké skupiny a to na rohy vonkajšie (rohy) a rohy vnútorné (kúty). O tom, z ktorej skupiny roh je, rozhoduje umiestnenie…

  • Zvody

Zvody možno rozdeliť podľa spôsobu spojenia koncov plechov, z ktorého sa zvod vyrába: výrobno lacnejšie falcovanie spoj (spoj zahnutý a zalisovaný), alebo zváraný.

  • Kolená

V odkvapovým systému sú kolená častým zdrojom komplikácií. Kolená je potrebné vyberať starostlivo s ohľadom na tvar strechy a celkových funkčne-vzhľadových potrieb…

  • Odskok

Nie vždy sú štandardné rozmery kolien dostatočné a stane sa, že je potrebné preklenúť väčšiu vzdialenosť, prípadne nejakú prekážku priamemu napojenie…

  • Príslušenstvo

Odkvapovým systém možno doplniť a rôzne príslušenstvo. Chrliče pre zber dažďovej vody, lapače nečistôt, spojky žľabov.