Maslen ŠKRIDPLECH – ľahká strešná krytina

ŠKRIDPLECHŠkridplech sa vyrába z oceľového plechu tvarovaním za studena do symetrického tvaru s priečnymi prevismi. Tvarom pripomína niektoré klasické pálené krytiny. Modul jednej škridly je 350 alebo 400 mm, výška vlny je 19 mm a výška prelisu 20 mm. Strešná oceľová škridlová krytina škridplech je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 16° s priečnymi spojmi, alebo pri sklone strechy 12° bez priečnych spojov. Osová vzdialenosť latovania je 350 mm (400 mm). Vstupný materiál je plech o nominálnej hrúbke 0,5 mm s dĺžkou modulu 350 mm (400mm) a výškou vlny 19 mm. Dodáva sa v dĺžkach jednotlivých pásov od 850 mm do 6000 mm. Na výrobu sa používa plech s vrstvou ZN 200 až 275 g/m2 + pasivácia + polyester s celkovou hrúbkou 25 mikrónov z vrchnej strany. V matnom prevedení 35 mikrónov a v prevedení AkzoNobel až 50 mikrónov. Dodáva sa v širokej škále farebných odtieňov. Šírka vstupného plechu je 1250 mm. Firma MASLEN používa pri výrobe strešnej krytiny ŠKRIDPLECH len plech s vrstvou ZN 275 g/m2 a viac – napriek tomu že norma udáva minimum 200 g/m2. Hrúbka ZN vrstvy je veľmi dôležitá na dosiahnutie čo najväčšej životnosti krytiny.

Celková šírka

 

Užitočná šírka

 

Hrúbka materiálu

 

Výrobná dĺžka

 

Sklon

 

Plošná hmotnosť

 

1220 mm

 

1145 mm

 

0,5 mm

 

od 0,85 m

 

od 12°

 

cca 4,7 kg/m2

 

K strešným krytinám Škridplech a Gapa sa ZADARMO vyhotovuje kladací plán, v ktorom sa na základe požiadaviek zákazníka, dodanej výkresovej dokumentácie a po zohľadnení odporúčaní výrobcu uvádza dĺžka pásov krytiny v objednávkach tak, aby odpad bol čo najmenší prípadne žiadny.
Použitie plechovej strešnej krytiny je pre jej výhody veľmi široké. Je vhodná na zakrytie novostavieb ako aj rekonštrukcie starších striech všetkých typov objektov.

VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY:

 

  • nízka hmotnosť
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • latovanie s rozponom 350 mm alebo 400 mm
  • široký výber farieb
  • nízka cena
  • viacnásobná protikorózna ochrana
  • krátka dodacia lehota
  • výroba krytiny na mieru
  • vyhotovenie kladacieho plánu zdarma
  • dlhá životnosť
ŠKRIDPLECH - zloženie

Farebné prevedenia

Farby uvedené v nasledujúcej základnej farebnej škále podľa odtieňov RAL sú len orientačné! Nedokonalé zobrazenie vo Vašom prehliadači môže zmeniť skutočný odtieň farby a preto doporučujeme pri výbere použiť farebné vzorky plechov, ktoré Vám v prípade potreby môžeme bezplatne zaslať.

K dispozícii sú krytiny v povrchovej úrave:
Polyester (vrstva hrúbky 25µm), matný Polyester (vrstva hrúbky 35 µm) a povrchovej úprave Polyester HB 50 µm(vrstva hrúbky 50 µm).

skridplech_farby

 

Doplnky


Skrutky

Na montáž strešnej a trapézovej krytiny sa používajú špeciálne samovrtné skrutky s EPDM podožkou, ktoré zabezpečujú tesnosť spoju. Skrutky dodávame v základných farebných odtieňoch zodpovedajúcich strešnej krytine.

TESNIACE PÁSYTesniace pásy (compribandy)
Sú polyuretánové peny s otvorenými pórmi, sú to porézne peny zaisťujúce účinné prevetrávanie strechy a odvetrávanie vnútornej vlhkosti. Používajú sa ako výplň nepravidelných otvorov v úžľabí a nároží, zo spodnej strany majú samolepiace pásky vyrábajú sa v 1m dlžkach. Používajú sa ako dodatočné zabezpečenie proti hnanému dažďu, snehu, prachu a zalietavaniu hmyzu a vtákov po oboch stranách úžľabia.

Utesňovací klinový pás sa prilepuje samolepiacou vrstvou k pásu úžľabia. Pri výpočte počítame na dĺžku úžľabia dvakrát. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

HREBENÁČHrebenáč (oblý)
Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri krytine Škridplech a Steela – prekrýva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Prechod rôznych sklonov
Slúži na „premostenie“ medzi dvoma rôznymi sklonmi krytín. Jedna časť sa podkladá pod krytinu a druhá na krytinu. Používa sa pri prechode zo sedlovej strechy na pultovú alebo opačne. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky prechodu a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov.

Prechod rôznych typov krytín
Slúži na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche. Umiestňuje sa pozdĺž celej dĺžky krytiny. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame dĺžky krytiny v miestach kde sa použije lišta a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZáveterná lišta pod krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine Škridplech, Steela a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

Záveterná lišta na krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine Škridplech, Steela a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

BOČNÉ LEMOVANIEBočné lemovanie pod krytinu
Používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou. Pre výpočet spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm), vyrába sa v 2m dĺžkach. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

Bočné lemovanie na krytinu
Používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou. Pre výpočet spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm), vyrába sa v 2m dĺžkach. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

ÚŽLABIEÚžľabie
Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytine Škridplech, Steela a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20cm). K úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj Compriband – tesniaci pás UNI. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach do 4 metrov.

ODKVAPOVÉ LEMOVANIEOdkvapové lemovanie
Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu. Vyrába sa v 2m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab avydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

SNEHOVÁ ZÁBRANASnehová zábrana
Používa sa na zadržanie snehu na streche, na šírku 1,1m je potrebné umiestniť 5 ks snehových zábran pre škridplech, a 4ks snehových zábran pre strešnú krytinu Steela a Gapa, pri dĺžke strechy nad 3,5m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zábran. Ku každému kusu snehovej zábrany je potrebné zarátať 2ks dlhých skrutiek (60×4,8mm) a 2ks krátkych skrutiek (20×4,8mm). Počet sa udáva sa v kusoch. Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod – najmä čo sa týka počtu kusov v závislosti na snehovom pásme.
Cenník odkvapových systémov MASLENTu si môžete pozrieť normované zaťaženie snehom pre konkrétne oblasti ako aj montáž. (PDF 2,4M)

(Pre prehliadanie tabuliek vo formáte .PDF je potrebný program Adobe Reader
Bezplatne si ho môžete stiahnuť z adresy na stránke Adobe

Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.

ČELO HREBENÁČAČelo hrebenáča
Používa sa na uzatvorenie oblého štítového hrebenáča pri sedlovej streche z jednej alebo z dvoch strán. Počet kusov udávame podľa počtu volných koncov štítového hrebenáča.

 

RHEBENÁČ KONCOVÝ NÁROŽNÝHrebenáč koncový nárožný
Používa sa na ukončenie oblého hrebenáča v nárožiach. Počet kusov udávame podľa počtu nároží vyrába sa v 0,5m dĺžke.

 

ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvetrávací pás hrebeňa MASLEN
Používa sa na odvetranie krytiny, umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa. Počet sa udáva v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metre.

KONTAKTNÁ FÓLIAKontaktná vysokodifúzna fólia
Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2). Počet sa udáva v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m2).

Odvetrávacia mriežka
Používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou, umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.

Asfaltový pás okolo komína používa sa namiesto oplechovania komína. Počet sa udáva v bežných metroch podľa rozmerov komína.

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
Používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži. Predáva sa v ks po 12ml. Používa sa 1 lak do 150m2 krytiny.

Vetrací hrebeň 1000/50
Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako bariéra proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu.

RPESTUPOVÁ MANŽETAPrestupová manžeta
Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.

 

Cenník
Cenník odkvapových systémov MASLEN Cenník strešnej krytiny ŠKRIDPLECH – MASLEN (PDF 820 kB)
Cenník odkvapových systémov MASLEN Cenník klampiarske doplnky – MASLEN (PDF 360 kB)
Pre prehliadanie tabuliek vo formáte .PDF je potrebný program Adobe Reader
Bezplatne si ho môžete stiahnuť z adresy na stránke Adobe

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...