Montáž vonkajších parapetov

Montáž vonkajších parapetov

1. Podklad parapetu – musí byť rovný, zbavený prachu a nečistôt, zároveň by mal parapet podpierať v celej dĺžke. Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre jeho vyrovnanie (klinky apod.). Tiež je nutné vyrovnať plochu podkladu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca 5 – 7 stupňov, v žiadnom prípade nesmie mať parapet sklon k oknu. V takom prípade by sa u okna zadržovala voda.

Rezanie a ošetrenie hrán

a) Rezanie – pre rezanie vonkajšieho hliníkového parapetu je nutné použiť rezný nástroj určený pre rezanie tohto materiálu (rezací kotúč na hliník, pozink a pokosovú pílu). Pozornosť venujeme predovšetkým presnosti pri práci. Špalety väčšinou nie sú kolmé, využívajme pri montáži uhlomer. Pred samotným rezaním by parapet mal byť na pevnej podložke. Vždy vedieme rez od prednej strany (od nosa parapetu).

b) Ošetrenie bočných strán – ku každému parapetu sú priložené bočné plastové alebo hliníkové krytky. Krytky sú vyrábané presne podľa výrobných hĺbok tak, že nie sú potrebné ich následné úpravy. Montáž krytiek na parapety sa prevedie nasadením. Je nutné zaistiť, aby sa voda nemohla dostať pod parapet zatekaním alebo vzlínaním medzi krytkou a parapetom. Z tohto dôvodu je nutné zaistiť tesnosť medzi krytkou a parapetom napr. silikónovým tmelom. Pred nasadením krytky je nutné odstrániť z hrany ochrannú fóliu (len za šírku krytky, na ploche parapetu fólia zostává až do dokončenia montáže parapetu). U pozinkovaných parapetov odporúčame ošetriť rez proti korózií ochranným náterom. Ochranná fólia slúži k ochrane plochy parapetu pred poškodením pri doprave a manipulácií pri montáži. Pokiaľ sa v najbližších hodinách po montáži parapetov neprevádza murárske zapravenie, popr. náter fasády, je nutné fólii odstrániť!

Montáž

Na montáž používame nízkoexpanznú montážnu penu. Podklad najprv očistíme a navlhčíme vodou. Potom dopredu pripravený parapet i s nasadenými krytkami zasunieme do drážky v okennom ráme. Do otvorov na zadnom leme parapetu zaskrutkujeme pribalené skrutky, ktoré zatiaľ nedoťahujeme. Parapet zľahka zodvihneme smerom hore a vzniknutú dutinu vyplníme montážnou penou. Potom parapet pritlačíme na vopred vyrovnanú podmurovku alebo podložky, dotiahneme skrutky a s pomocou vodováhy sa presvedčíme, že je parapet správne usadený a nainštalovaný. Potom parapet zafixujeme na dobu cca. 30min. Na záver montáže nasadíme na skrutky pribalené čiapočky. Ochrannú fóliu odstránime až po úplnom dokončení montáže parapetu.

UPOZORNENIE: Je potrebné ochrániť povrch parapetu i koncoviek , pretože akékoľvek postriekanie vápnom alebo fasádnou farbou zanecháva na povrchu parapetu i krytiek neodstrániteľné škvrny!