Oprava strechy

Opravy striech,
Montáž akéhokoľvek typu krytiny,
Tesárske-strešné konštrukcie
Montáž snehových zábran
Montáž žľabov a zvodov
Opravy podkrovia a terasy
Hydroizolácia strechy bitúmenovou lepenkou alebo na želanie zákazníka

Čistenie striech

  • odstránenie nečistôt
  • predĺženie životnosti

Plechova strecha

Falcovaná krytina