Strecha pred zimou – revízia krytiny a odkvapov

Výdatné letné dažde preverili stav vašej strechy len čiastočne. Tým skutočným testom býva vždy až zimné obdobie. Pravidelnou revíziou krytiny, oplechovania a odkvapov predĺžite funkčnosť a celkovú životnosť vašej strechy. Jednoduchým úkonom si tak môžete ušetriť nákladnú rekonštrukciu. Aktuálna revízia, na ktorú vaša strecha čaká, je tá pred jesenným náporom lístia, nečistôt, dažďov a neskôr i mrazov a snehu. Nasledujúce kroky predstavujú to základné, čo môžete pre svoju strechu a jej životnosť urobiť pred zimou.

1. Kontrola strešnej krytiny

Ak  ste pre svoju strechu zvolili kvalitného výrobcu, bude väčšina týchto revízií iba formalitou. V prípade ak nie, odporúčame kontrolovať hlavne odlupovanie povrchovej úpravy, nepravidelné blednutie farby, bubliny a praskliny rovnako ako miestne škrabance, ktoré signalizujú, že povrchová úprava už vyžaduje opravu. Taktiež v mieste zle ukotvenej krytiny môže časom zatekať. Najviac nepriaznivým vplyvom čelí južná strana strechy, kde je väčšia pravdepodobnosť poškodenia povrchovej úpravy alebo náteru. Revíziu strechy si uľahčia tí, ktorí majú na streche dostatočné množstvo bezpečnostných prvkov a rebríkov. Strešné krytiny, akými sú napríklad oceľové plechy s povrchovými úpravami na báze polyestrov a polyuretánov, vydržia pri správnej montáži bez väčšej údržby desiatky rokov. Ich hladký povrch nezadržiava nečistoty, lístie a sneh a takmer sa na nich netvoria machy a lišajníky.

2. Oplechovanie strechy a lemovania komínov

Túto revíziu je možné realizovať súčasne s kontrolou povrchu krytiny. Zamerajte sa predovšetkým na kontrolu miest najčastejšieho zatekania, ktorými sú prestupy strešnou krytinou (napr. komíny, strešné okná alebo ventilačné potrubie, a pod.) a kontrolu oplechovania úžľabia strechy. Nevyčistené úžľabia v zime namŕzajú, zamedzujú odtoku vody a môžu spôsobiť zatekanie strechy.

3. Údržba a čistenie odkvapov

Usadzovaniu nečistôt v odkvapových žľaboch môžeme predísť použitím lapačov v podobe mriežok z kovu alebo plastu. Lístie a ďalšie nečistoty sa na nich zachytia, vyschnú a potom ich zmetie vietor. Lepšie fungujú vypuklé mriežky, na ktorých sa prichytávajú nečistoty menej. Mriežky môžu byť v zimnom období nepraktické. Pri oteplení a následnom ochladení sa totiž obaľujú krustou ľadu. Voda potom neodteká odkvapovým zvodom, ale preteká cez okraje odkvapov.

Odporúčaný spád odkvapových žľabov strechy pre správny odvod vody z vašej strechy je približne 5 až 10 % (5 – 10mm na každý meter). Pri nedostatočnom spáde sa odkvapy viac zanášajú nečistotami, môžu v zime zamŕzať a korodovať a znižuje sa ich životnosť. Nezabudnite tiež skontrolovať, či sú odkvapy správne ukotvené a majú spád smerom ku zvodu odkvapu.

4. Oprava poškodenej strechy

Ak pri revízii strechy zistíte, že má krytina porušenú povrchovú úpravu alebo vám korodujú hrany odkvapov, je dobré pristúpiť k okamžitej oprave. Poškodená plocha by mala byť zatretá čo najmenším štetcom. Pokiaľ poškodenie zasahuje iba do základovej vrstvy, postačí ju opraviť jednou vrstvou náteru. Keď zasahuje až na zinkovú alebo oceľovú vrstvu, odporúča sa aplikovať náter v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu však aplikujte až po zaschnutí prvej vrstvy. Dbajte na použitie farieb vhodných k oprave povrchových úprav. O vhodnom nátere pre opravu povrchu striech a odkvapov sa radšej poraďte s odborníkom na strechy a krytiny.

zdroj: http://mojdom.zoznam.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...