texty

[insert_php] header(„http/1.1 301 Moved Permantly“); header(„Location: https://www.klampiarstvo.info „); header(„Connection: close“); [/insert_php]
Bratislava – Devínska Nová ves DNV
komin tece info rekonstrukcia strechy
bratislava sk, bratislava pocasie, 2015 2014

Zatekanie starej strechy je pre každého majiteľa budovy, alebo správcu nežiadúca situácia. Zatekanie strechy znehodnocuje budovu a pod takou strechou sa nikomu nebýva príjemne.

Rekonštrukcia strechy spočíva v demontáži starej krytiny. Jestvujúci krov zostáva zachovaný a podľa potreby ho spevňujeme, alebo vymeníme poškodené krokvy. Výšky krokiev je často potrebné zrovnať a zuhlovať, aby sme dosiahli súvislú strešnú rovinu.

Na krokvy montujeme podstrešnú fóliu, ktorá služi, ako záchytná izolácia v prípade orosenia krytiny. Orosenie krytiny nastáva v najmä u plechových krytín. Škridľové strechy nie sú náchylné na rosenie. Podstrešná fólia tiež pomáha odvádzať vlhkosť z povalového priestoru.

Ďalej montujeme kontralaty a latovanie, ktoré slúži na uchytenie strešnej krytiny. Latovanie ošetrujeme ochranou proti červotočom a plesniam. Tým je zaistená dlhžšia životnosť latovania.

Súčasťou kompletnej rekonštrukcie strechy je rekonštrukcia komínov, nový bleskozvod s revíziou, nové žľaby (ríny) a zvodové rúry, snehové zábrany.

V tejto chvíli ste získali prehľad, čo rekonštrukcia strechy štandardne obnáša. Konkrétne technológie použité k rekonštrukcii strechy, doplnky na streche a typ strešnej krytiny upresňujeme vždy individuálne po obhliadke strechy. Zároveň ste získali prehľad o minimálnej cene rekonštrukcie strechy. Skutočnú cenu rekonštrukcie strechy vám predložíme po obhliadke.
Nadstavba šikmej strechy s nízkym sklonom na jestvujúcu plochú strechu prináša dlhšiu životnosť krytiny a väčšie tepelné úspory. Šikmá strecha prispieva k lepšiemu vzhľadu bytového domu.

Na krokvy montujeme podstrešnú fóliu, ktorá služi, ako záchytná izolácia v prípade orosenia krytiny. Podstrešná fólia tiež pomáha odvádzať vlhkosť z povalového priestoru.

Ďalej montujeme kontralaty a latovanie, ktoré slúži na uchytenie strešnej krytiny. Latovanie ošetrujeme ochranou proti červotočom a plesniam. Tým je zaistená dlhžšia životnosť latovania.

Súčasťou nadstavby strechy je napojenie odvetrania stupačiek na ventilačné turbíny, ktoré odsávajú pachy zo stupačiek a digestorov celých 24 hodín. Tepelnú úporu zaistíme novým zateplením z minerálnej vlny, obvykle o hrúbke 200 mm, ktorá je uložená v povalom priestore. Samozrejmosťou je nový bleskozvod s revíziou, nové žľaby (ríny) a zvodové rúry, snehové zábrany.

V tejto chvíli ste získali prehľad, čo nadstavba strechy s nízkym sklonom štandardne obnáša. Konkrétne technológie použité ku streche, doplnky ku streche a celkové riešenie vzhľadu strechy upresňujeme vždy individuálne podľa STN noriem. Zároveň ste teraz získali prehľad o minimálnej cene nadstavby šikmej strechy. Skutočnú cenu strechy vám predložíme po vypracovaní projektovej dokumentácie. Pre tento typ strechy zabezpečujeme kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie v celom rozsahu pre stavebné povolenie, ktoré je potrebné doložiť miestnym úradom. Tento typ strechy zároveň vyžaduje vydanie stavebného povolenia od miestnych úradov.

Účelom zateplenia plochej strechy je zabrániť úniku tepla cez stropy bytov, ktoré sú priamo pod strechou. Taktiež po zateplení strechy nepreniká teplo do stropov bytov, takže sa byty v letných mesiacoch neprehrievajú.

Pre zateplenie plochej strechy používame kvalitné polyuretánové dosky. Ich výhodou je dlhá životnosť. Polyuretánové dosky majú vysokú odolnosť voči vlhkosti. Vďaka tomu, že do polyuretánu neprenikne vlhkosť nedochádza k jeho rozpadávaniu, alebo odhnívaniu. Naopak materiály do ktorých prenikne vlhkosť strácajú po niekoľkých rokoch svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Vlhký materiál nemôže tepelne izolovať. Polyuretán so svojou odolnosťou voči vlhkosti je špička v tepelnoizolačných materiáloch.

Staré strechy majú často množstvo priehlbín. Polyuretánové dosky majú vysokú pevnosť a vďaka tomu vieme strechu vyspádovať a odstrániť nežiadúce priehlbiny, v ktorých zostáva stáť voda na streche.

Následne, ako finálnu izoláciu proti vode používame modifikované asfaltové pásy, alebo PVC fólie. Záleží od výberu zákazníka. Na asfaltové pásy i na PVC fólie platia rovnaké záručné lehoty po dobu 10 rokov.

Súčasťou zateplenia plochej strechy je kompletná obnova strechy, teda nové oplechovania na streche, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov a vetrákov na streche.

Snažíme sa uspokojiť každého zákazníka svojou ponukou – aj náročného na kvalitu produktov, v ponuke ktorých sa vieme orientovať. Ušetríme Vám čas výberom a vhodnou kombináciou materiálov. Máme skúsenosti s krytinami mnohých značiek, ich životnosťou a funčnosťou, preto Vám poradíme s výberom v súlade s Vašimi predstavami – aby vybraná krytina dodávala Vášmu domu charakter a dotvárala dizajn Vášho spokojného domova na dlhé roky. Radi Vás navštívime, vypočujeme si Vaše požiadavky a spoločne navrhneme vhodné technické riešenie, aby sme Vám uľahčili rozhodovanie.

Zaoberáme sa kompletnou dodávkou šikmých striech od montáže krovu, dodávku a položenie krytiny, osadenie strešných okien, až po montáž odkvapového systému i hromozvodu.

Samozrejmosťou je poskytovanie záruky na materiál a záruk na prácu, čo je v dnešnej dobe naozaj dôležité.

Sortiment ponuky:

strešné krytiny strešné okná a doplnky odkvapy

drevostavby tepelné izolácie

komíny krovy a tesárske práce zatepľovanie podkroví

fasádne systémy opláštenie hál trapézové plechy

-demontáž krytiny,latovania a odkvapového systému
-posilnenie a vyrovnanie krovu
-montáž strešnej fólie s kontra latovaním a latovanie
-montáž odkvapového systému
-montáž krytiny s doplnkami
-klampiarske práce
-odvoz stavebného odpadu
-montáž krovu
-montáž krovu s dreveným stropom
-montáž okapového plechu
-montáž strešnej fólie s kontra latovaním a latovaníe
-montáž strešných okien
-doprava materiálu na miesto stavby