Výškové práce

Potrebujete vykonať opravy či iné práce vysoko nad zemou?

Využitie lešenia nie je ekonomické z hľadiska rozsahu plánovaných prác?

Ponúkame výškové práce vykonávane horolezeckou technikou ale aj pomocou pracovných plošín.

 

  • Klampiarske práce na tažko dostupných miestach
    (demontáž, montáž, nátery, opravy)
  • Odpratávanie cencúľov a snehu zo striech

          -odpratávanie zo šikmých a rovných striech

          -odstraňovanie cencúľov

          -čistenie zamrznutých žľabov a zachytávačov snehu

          – pohotovostná kalamitná služba

  • Špárovanie, tmelenie – opravy špár na panelových domoch
  • Čistenie odkvapov
  • Opravy striech