Tubusové svetlovody

Denná dávka prirodzeného svetla pre človeka je 30 minút na čerstvom vzduchu a bez slnečných okuliarov. Žiadne umelé osvetlenie nedokáže plne nahradiť blahodarný vplyv slnečných lúčov na ľudské telo.

Tubusové svetlovody

V miestnostiach, v ktorých nie je možné inštalovať strešné ani klasické zvislé okna, sa na zabezpečenie prístupu k prirodzenému zdroju svetla odporúča použiť tubusové svetlovody LightTunnel. Cez svetlovod prúdi dovnútra budovy slnečné svetlo a rozjasňuje interiér. V ostatných miestnostiach svetlovod môže slúžiť ako prídavný zdroj svetla a prispievať k úsporám elektrickej energie.

Množstvo svetla, privedeného do miestnosti pomocou tubusových svetlovodov, závisí predovšetkým od intenzity slnečného svitu mimo budovu. Čím viac svetla dopadá na kopulu svetlovodu, tým viac svetla sa prenáša svetlovodom do interiéru budovy. Celkové množstvo denného svetla závisí na ročnom období a oblačnosti.

SLNEČNÝ SVIT

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje množstvo vstupujúceho svetla do svetlovodu, je umiestnenie kopuly svetlovodu na streche.

Pri výbere vhodného miesta pre montáž svetlovodu sa prihliada na nasledovné odporúčania:

  • kopula svetlovodu by mala byť umiestnená na južnej, najslnečnejšie časti strechy, vyhýbajte sa tienistým miestam,
  • svetlovodný tubus je nutné viesť čo najkratšie a najpriamejšou cestou, čím sa zabezpečí väčšie množstvo svetla,
  • tubus inštalujte takým spôsobom, aby bol maximálne napnutý (svetlovod s flexibilným tubusom).

Množstvo a rozmery svetlovodov pre danú miestnosť závisia na:

  • veľkosti a tvaru miestnosti, najmä na jej výške
  • spôsobu rozmiestnenia svetlovodov
  • farebnosti a textúre stien, stropu a podlahy
  • plánovanom usporiadaní nábytku a ďalšieho vybavenia interiéru (v závislosti od typu miestnosti).
Symetrické rozmístění

Schéma znázorňuje zjednodušené rozloženie intenzity osvetlenia pod difúzorom svetlovodu v miestnosti bez okien, v ktorej je svetlovod umiestnený v jej centrálnej časti.

Asymetrické rozmístění

V rovnakej miestnosti (bez okna) je možné svetlovod umiestniť asymetricky, avšak iba v odôvodnených prípadoch, ak je potrebné osvetliť určitú zónu (napr. pracovné miesto pri počítači). V iných prípadoch je tento systém nevhodný alebo dokonca nepriaznivý.

Základní rozmístění

Základná schéma umiestnenia svetlovodu v miestnosti s oknom, v závislosti na potrebách užívateľa, farebnosti stien (tj. možnosti rozptylu a odrazu svetla) a usporiadanie nábytku. S ohľadom na dva zdroje denného svetla sú rohové zóny miestnosti dobre presvetlené. Ak je svetlovod umiestnený príliš blízko steny naproti oknu, môže dôjsť k zníženiu celkovej intenzity svetla uprostred miestnosti.

Presvetlenie interiéru

Tubusový svetlovod privádza do interiéru denné svetlo dopadajúce na povrch svetlovodného tubusu. Slnečné lúče sa odrážajú od pevného alebo ohybného, vysoko reflexného povrchu vo vnútri tubusu smerom nadol na difúzor.

Typy světlovodů

Difúzor, inštalovaný v stropnom ráme, rovnomerne rozptyľuje slnečné lúče a presvetľuje miestnosť.

Prosvětlení interiéru budovy

V každej obytnej miestnosti by mal byť zdroj prirodzeného svetla. Bohužiaľ existujú interiéry, v ktorých nie je možné použiť fasádne ani strešné okná. Miestnosti odrezané od denného svetla sú tmavé a nekomfortné. Na zabezpečenie prístupu slnečného svetla do týchto priestorov je možné využiť tubusové svetlovody, ktorými dovnútra pustíme slnečné lúče. Tubusové svetlovody privádzajú prirodzené svetlo do interiéru budovy a môžu byť hlavným alebo doplnkovým zdrojom svetla v miestnosti.

Svetlovody s plochým zasklením

Tubusový světlovod SR_Světlovod s plochým zasklením SR_Světlovod s plochým zasklením a prosvětlením SR_-L
Tubusový svetlovod SR_Svetlovod s plochým zasklením SR_ – s pevným
svetlovodným tubusem a integrovaným lemovaním
Dostupný tiež vo verzii SR_-L,
ktorý presvetľuje podkrovný priestor priamo pod
namontovaným vnútorným prvkom strešnej části svetlovodu.
Tubusový světlovod SF_Světlovod s plochým zasklením SF_Světlovod s plochým zasklením a prosvětlením SF_-L
Tubusový svetlovod SF_Svetlovod s plochým zasklením SF_ – s ohybným
svetlovodným tubusom a integrovaným lemovaním
Dostupný tiež vo verzii SF_-L,
ktorý presvetľuje podkrovný priestor priamo pod
namontovaným vnútorným prvkom strešnej části svetlovodu.