Referencie

referencie

predtým                                                                    potom

borinka predborinka po
predtým                                                                    potom

borinka predborinka po
strana 1 z 2

12

MK KLAMPIARSTVO

Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Výškové práce v Bratislave a okolí
Opravy a rekonštrukcie striech, montáž klampiarskych prvkov ( záveterne lišty, rímsy, atiky, okapnice, oplechovania komína, bočné lemovanie, parapety a úžlabia ) a odkvapových systémov

☎ 0908 768 645 ☎ 0908 700 185

[cycloneslider id=“nahodne-referencie“]