Ak sneží, venujte pozornosť STRECHE! Zabezpečte, aby sneh nepadal k susedom

Hoci je strecha nevyhnutnou a jednou z najdôležitejších častí domu, ktorá zabezpečuje náš komfort bývania, často je v údržbe zanedbávaná, a to najmä v zime.

zdroj: shutterstock

Sneh na streche

Vzhľadom na množstvo snehu a ľadu, keď ju už niekoľkocentimetrová vrstva môže zaťažiť desiatkami kilogramov, jej treba v zimnom období venovať zvýšenú pozornosť.

Padajúce cencúle môžu spôsobiť vážne zranenia, preto ich treba z okrajov striech odstraňovať.

zdroj: shutterstock

Zanedbanie povinností môže pri naozaj výdatnom snežení spôsobiť prepadnutie strechy, čím vznikne škoda na majetku, no v horšom prípade môže dôjsť k ublíženiu na zdraví či živote osôb.


zdroj: shutterstock

Dobrou prevenciou pred susedskými spormi sú jednoduché strešné zachytávače snehu. Navyše, na ochranu pred zosuvmi snehu zo striech myslí aj slovenská legislatíva.

zdroj: shutterstock

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, uvádza, že strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín viac ako 25 stupňov musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.

Kto má odstraňovať sneh spadnutý na pozemku —>>>

Ak sneží, venujte pozornosť STRECHE! Zabezpečte, aby sneh nepadal k susedom

<<<——

zdroj:https://zahradkar.pluska.sk/poradna/ak-snezi-venujte-pozornost-streche-zabezpecte-aby-sneh-nepadal-susedom

Môže sa Vám ešte páčiť...