Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce

MK Klampiarstvo
MK Klampiarstvo - Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Klampiarske práce , Pokrývačské práce
MK Klampiarstvo
MK Klampiarstvo - Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Pokrývačské práce
MK Klampiarstvo
MK Klampiarstvo - Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Pokrývačské práce - metrotile
MK Klampiarstvo
MK Klampiarstvo - Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Izolatérske práce

MK KLAMPIARSTVO

Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Výškové práce v Bratislave a okolí
Opravy a rekonštrukcie striech, montáž klampiarskych prvkov ( záveterne lišty, rímsy, atiky, okapnice, oplechovania komína, bočné lemovanie, parapety a úžlabia ) a odkvapových systémov

☎ 0908 768 645 ☎ 0908 700 185

klampiarstvo, izolatérke práceklampiarstvo rekonštrukcia striechklampiarstvo , oprava strechyklampiarstvo klampiarske práce

Stavebné klampiarstvo, rekonštrukcia striech, nadkrokvová izolácia

fb