Falcovaná krytina

Strecha z falcovaného plechu patrí medzi najspoľahlivejšie krytiny už po mnoho rokov. Je možné ju použiť prakticky na každý druh strechy už od nízkych sklonov (3°). Možno ju veľmi ľahko kombinovať a zladiť z celkovou architektúrou objektu. V minulosti sa často používala na pokrytie striech kostolov, sakrálnych budov ale aj rodinných domov. V súčasnej dobe nachádza znova uplatnenie pri použití na moderných architektonických objektoch. Vhodný je pre rodinné domy, tak aj pre veľké objekty rôzneho zamerania – športové haly, výrobné haly a pod. Krytinu je možné použiť aj ako fasádu, ktorá je vysoko odolná a trvácna.

Vyrába sa z viacerých typov materiálov a v širokej škále farebných odtieňov.

Materiálové prevedenie:

Pozinkovaný plech od hr. 0,5mm do 0,63mm

Medený plech od hr. 0,55mm do 0,6mm

Titánzinokový plech hr. 0,7mm až 0,8mm

Hliníkový plech hr. 0,7mm

Lakoplastovaný pozinkovaný plech hr.0,5mm až 0,63mm

Profilovanie strešnej krytiny sa realizuje priamo na stavbe pomocou  profilovacieho stroja. Šírka profilovaného pásu môže byť od 18cm do 80cm. Najčastejšie však 65cm. Pri realizácií je nutné dodržať montážne postupy, správne navrhnúť detaily a technické riešenia, tak aby strecha vydržala desaťročia. Dôležité je dbať  pri kladení pásov na rozťažnosť jednotlivých materiálov a prispôsobiť tomu dilatácie plechu. Krytina je kotvená pomocou pevných a pohyblivých nerezových príponiek vo falcoch. Ak sú správne zrealizuje strecha, tak je bez viditeľného kotvenia (skrutky, nity a pod.)

falcovana-krytina-tvar-profilu

Môže sa Vám ešte páčiť...