Výškové práce

 

Výškové práce

Potrebujete vykonať opravy či iné práce vysoko nad zemou? Výškové práce

Využitie lešenia nie je ekonomické z hľadiska rozsahu plánovaných prác?

Ponúkame výškové práce vykonávane horolezeckou technikou ale aj pomocou pracovných plošín. 

  • Klampiarske práce na tažko dostupných miestach
    (demontáž, montáž, nátery, opravy)
  • Odpratávanie cencúľov a snehu zo striech

          -odpratávanie zo šikmých a rovných striech

          -odstraňovanie cencúľov cencul

          -čistenie zamrznutých žľabov a zachytávačov snehu

          -pohotovostná kalamitná služba

  • Špárovanie, tmelenie – opravy špár na panelových domoch tmelenie
  • Čistenie odkvapov
  • Opravy striech